Předpověď počasí

Medard-Online - velmi kvalitní předpovědní mapy s možností animace. Předpovědní model MM5 (PSU/NCAR) konfigurovaný pro ČR.

Aladin - předpověďní modul pro vybrané lokalityv ČR. Využívá měřítka 10km

WindGuru - oblíbený předpovědňí server pro windsurfing s možností výběru lokalit na celém světě. Využívá modelů GFS a  MM5 9km